DUO

Rozwiązanie uniwersalne

familienbild-duo-fa

Aparat DUO może być wykorzystany w dopasowaniu tradycyjnym lub otwartym, przez co można go dopasować do szerokiego zakresu ubytków słuchu. W zależności od poziomu technologicznego i opcji, przełącznik kołyskowy może być zaprogramowany jako przełącznik programów, regulator głośności lub włącznik/wyłącznik aparatu. Wybrane modele DUO wyposażone mogą być w łączność bezprzewodową za pośrednictwem pilotów microConnect lub Mobile Connect, i za ich pomocą odbierać dźwięk z zewnętrznych urządzeń lub telefonu komórkowego.

Model dostępny w poziomach technologicznych 4 – 12.