Poziomy technologiczne

Informacje zawarte w tym dokumencie opisują w sposób ogólny dostępne opcje techniczne, które nie zawsze muszą dotyczyć każdego z przypadków i mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadamiania. Dlatego też należy w każdym przypadku określić wymagane właściwości aparatu w momencie jego dopasowania lub zakupu. * w zależności od modelu
  12 8 6 4 2
INTELIGENTNE PRODUKTY ZAPEWNIAJĄCE WIELE KORZYŚCI Sina 12 G2
Vega 12 G2
Ida 12 G2
Sina HYPE 12 G2
XS 12 G2
DUO 12 G2
P 12 G2
Sina 8 G2
Vega 8 G2
Ida 8 G2
Sina HYPE 8 G2
XS 8 G2
DUO 8 G2
P 8 G2
HP 8 G2
Rixx 8 G2
Sun 8
Sina 6 G2
Vega 6 G2
Ida 6 G2
Sina HYPE 6 G2
XS 6 G2
DUO 6 G2
P 6 G2
Mezzo 6 G2
Sun 6
Sina 4 G2
Vega 4 G2
Ida 4 G2
XS 4 G2
DUO 4 G2
P 4 G2
Mezzo 4 HP
Nova 2
Nova 2 mini
FUNKCJA KORZYŚCI          
Rozumienie mowy            
Ustawienia mikrofonu            
› Mowa 360° Mikrofon skupia się na mowie w zasięgu 360°        
› Panorama Mikrofon pozwala na naturalne, kierunkowe słyszenie        
› Adaptacyjny selektywny częstotliwościowo Mikrofon tłumi przemieszczające się źródła hałasu z otoczenia w różnych zakresach częstotliwości      
› Adaptacyjny Mikrofon tłumi przemieszczające się źródła hałasu z otoczenia w zależności od kierunku    
› Automatyczny Mikrofon automatycznie wybiera najważniejsze źródło dźwięku    
› Wszechkierunkowy Mikrofon wychwytuje dźwięk ze wszystkich kierunków
› Kierunkowy Mikrofon wychwytuje dźwięk ze źródła znajdującego się z przodu Nova 2 mini
Programy słyszenia Aparat słuchowy gotowy jest sprostać różnym sytuacjom 1-6* 1-5* 4-5* 4-4* 1-3*
Kanały Dzięki kanałom, aparat słuchowy wyjątkowo łatwo regulować i dostosowywać do różnego stopnia ubytku słuchu 12-16* 8-12* 6-8* 4-6* 2
Komfort            
Comformatic Dźwięk w aparatach słuchowych jest automatycznie dostosowany do aktualnej sytuacji dźwiękowej        
Sound Upgrade Dźwięk w aparatach słuchowych jest w sposób sztuczny rozszerzony i w ten sposób staje się pełniejszy        
Funkcjonalność Hi-Fi Zapewnia wspaniałą jakość dźwięku oraz optymalne rozumienie mowy w przypadku aparatów słuchowych wewnątrzusznych wewnątrzuszne
       
Comformatic Dźwięk w aparacie słuchowym jest dostosowywany do sytuacji w zależności od jej rodzaju      
Automatyczne rozpoznawanie sytuacji Aparat słuchowy jest automatycznie dostosowywany do sytuacji, co umożliwia optymalne rozumienie mowy      
Adaptacyjna redukcja szumu wiatru Aparat słuchowy rozpoznaje i redukuje szum wiatru automatycznie      
Synchronizacja obuuszna Aparaty słuchowe prawe i lewe są zsynchronizowane bezprzewodowo    
Menedżer hałasu Aparat słuchowy automatycznie tłumi zakłócenia z otoczenia  
System antysprzężeniowy Aparat słuchowy rozpoznaje i tłumi skłonności do tworzenia się sprzężenia zwrotnego (pisku)  
ComforClean Wykończenie powierzchni aparatu sprawia, że czyszczenie jest łatwiejsze oraz wydłuża okres użytkowania aparatu słuchowego
Akcesoria            
Piloty w technologii Bluetooth (zestaw Mobile Connect oraz microConnect) Piloty w technologii Bluetooth łączą w sposób bezprzewodowy aparaty słuchowe z innymi urządzeniami audio      
Pilot zdalnego sterowania Pilot daje wygodę w zakresie zmiany programów słyszenia i regulacji głośności    
Ładowarka dla akumulatorków Aparat słuchowy może być zasilany bateriami lub akumulatorkami